Image Image Image Image Image

Duurzaamheid-MVO

Share

Effectief Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij Buro Ruimte & Groen onderdeel van de strategie. Als tuin- en landschapsarchitect en buro voor ingenieursdiensten willen we niet alleen winst maken maar ons ook verantwoorden ten aanzien van onze bijdrage aan mens en maatschappij! Als landschapsarchitect in Zeeland zijn we een relatief klein MKB bedrijf, toch hebben we de nodige aandacht voor dit onderwerp. We hebben dit vertaald in een eenvoudige opzet. Daarbij gaat het niet alleen om afval scheiden, energie besparen en omgaan met medewerkers. Het gaat ons inziens verder:
* de ander vooruit helpen & omgaan met leveranciers en klanten (people),
* omgaan met waardevol landschap, kwetsbare natuur en (voor te schrijven) materialen (planet), in het ontwerp van de openbare ruimte ‘de wereld hier en elders groener maken’,
* gedragsverandering tav duurzaamheid moet kostenbesparingen opleveren en meerwaarde creëren door innovatie (profit).
Graag gaan wij de dialoog aan met klanten, leveranciers en betrokkenen over ons MVO beleid. Neem voor een afspraak contact met ons op.
In 2015 & 2016 geven we invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid door planvorming & realisatie van Accentuering van de Voorburch bij de Berg van Troye!