Image Image Image Image Image

23

jun

Leuke opdracht…

Share

Leuke opdracht voor Natuurmonumenten: maak een eiland voor Lepelaars in een bestaand natuurgebied. En dat nog vlak naast de deur, in het Sloebos dat een afscherming vormt tussen de dorpskern Borssele en het industrie- en havengebied Sloe. De lepelaars zitten nu op niet in gebruik zijnde terreinen van Havenschap Zeeland Seaports (ZSP). ZSP wil de terreinen in gebruik gaan nemen en heeft in overleg met natuurbeheerders een actieplan gemaakt voor het treffen van verschillende maatregelen. Eén van die is het plan om van een bestaand bosje een eiland te maken als toekomstige broedlocatie van Lepelaars. Wij gaan de uitvoeringsvoorbereiding doen, leuke uitdaging!

Willem-Jan