---

Strandweer?
De langste dag en start van de zomer, 21 juni, ligt al weer achter ons! Na een regenachtige periode ook daadwerkelijk zomer deze week. Een mooi frisgroen strandlaken past daarbij! Wij stellen deze gratis beschikbaar aan klanten en relaties die een review op ons Google+ pagina willen schrijven. Plaats uw review en ontvang als blijk van waardering een strandlaken. Heeft u een review geschreven? Geef dan uw gegevens even door.

Projecten
Tijd voor ons jaarlijkse projectenrondje. Elke zomer bezoeken wij een selectie van gerealiseerde projecten. De eerste beelden:
Centrum Kwadendamme
Zorggroep Ter Weel Goes
Duinoord Haamstede

Nieuwe initiatieven
De economie trekt aan! Dat kunnen we als buro zeker merken. Een breed scala aan initiatiefnemers trekt aan de bel voor een ruimtelijke ontwerp met een goede landschappelijke inpassing. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven of ontwikkelingen, ook in het buitengebied. Daarbij is het wel zaak, dat deze zorgvuldig ingebed worden in de bestaande (landschappelijke) omgeving. Wij streven naar een win-win situatie, waarbij enerzijds tegemoet gekomen wordt aan de eisen van overheidswege, maar waarbij anderzijds ook voor de initiatiefnemer een meerwaarde ontstaat. Lees meer op onze website. Als landschapsarchitect in Zeeland informeren we u graag over onze mogelijkheden!

Vergunningen en EMVI
Steeds vaker wordt ons buro ook ingeschakeld om vergunningen voor opdrachtgevers aan te vragen. Het gaat dan met name om aanleg, ontgrondings- of watervergunningen in relatie tot de te ontwikkelen initiatieven, terrein of buitenruimte! Vaak wordt hierbij ook gevraagd om een overzichts- en inpassingstekening.
Een andere activiteit die wij verzorgen is het opstellen van EMVI-plannen bij aanbestedingen. Ook verzorgen wij deelplannen, ontwerpen of visualisaties voor aannemers in de bouw- en gww-sector en denken mee in het op te stellen ‘Plan van Aanpak’ of de verbeelding daarvan. Lees meer… .

Uitbreiding kantoortuin
Dit voorjaar heeft ons buro de oude boomgaard naast ons kantoor aangekocht. Het perceel heeft een groen, ruimtelijk karakter met gras en fruitbomen. Passend bij ‘Ruimte & Groen’. Momenteel wordt nagedacht over de nadere invulling met een blijvend groen karakter en boomgaardsfeer die beleefbaar is vanuit de kantoorruimte. Deze ruimte gaan we tevens gebruiken voor ontvangst van relaties tijdens bijvoorbeeld een zomers ‘open tuin’….

Vakantie
Ons team is er de komende periode even tussenuit: in de periode ‘bouwvak regio zuid’ (van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 26 augustus) is ons kantoor gesloten. Vanaf maandag 29 augustus hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn!

Opdrachten
De afgelopen periode hebben we o.a. de volgende projecten toe kunnen voegen aan onze opdrachtenportefeuille:
Bosstraat Tholen, inrichtingsplan - gemeente Tholen
Duinoord 2e fase/ BIEB Haamstede, inrichtingsplannen - Marsaki
Pattistpark Terneuzen, inrichtingsplan – aannemersbedrijf van der Poel
Waterland Ecologische VerbindingsZone Roosendaal, definitief ontwerp/groenplan – gemeente Roosendaal
Campus studentenhuisvesting Vlissingen, terreininrichtingsplan
Vergunningsaanvragen div projecten - stichting Het Zeeuwse Landschap
Nieuwe Natuur Willempolder, uitvoeringsvoorbereiding - Provincie Zeeland
Wallen van Sluis, uitvoeringsvoorbereiding - Waterschap Scheldestromen
Landgoederen Noord-Beveland en Walcheren
Advies ruimtelijke ontwikkeling agrarisch bedrijf Groede
Diverse Landschappelijke inpassingen, erfbeplantingsplannen en vereveningsvoorstellen bedrijven & campings
Diverse Particuliere Tuinen

(Acquisitie naar aanleiding van deze vermeldingen wordt niet op prijs gesteld)

Een hartelijke zomerse groet uit Borssele,

Willem-Jan Joosse,
José Simonse,
Kees van den Berge,
Lea van Liere en
Miriam Maljaars-Hubregtse

---