---

2016: het jaar van...
Een bekend gezegde luidt: ‘de tijd gaat snel, gebruik haar wel’. We hebben dit jaar wel een dag extra, maar inmiddels zitten we al in de schrikkelmaand van het jaar 2016 en gaat de 1e nieuwsbrief pas de deur uit! Dit jaar schijnt het jaar te zijn van onder andere: het boek, de aap, de fagot, de kieviet en de peulvruchten. Maar ook het jaar van ruimte & groen in en om Borssele: de karakteristieke Borsselepolder bestaat namelijk 400 jaar (1616-2016).

Heren van Borssele
Ook vóór 1616 was er al reuring in deze lage landen bij de zee. De bekende, en ook wel beruchte, heren van Borsele(n) hadden hier hun stamslot, ook wel bekend als de Berg van Troye. In het kader van het 400-jarig hebben wij, in overleg met een groot aantal betrokken partijen en gebaseerd op archeologisch onderzoek, een plan gemaakt voor accentuering van de voorburcht. Momenteel worden gelden verworven en sponsors gezocht waarmee ook de realisatie in beeld komt. De achterliggende gedachte is om het terrein als het ware weer terug te geven aan het dorp door verbetering van de zichtbaarheid, toegankelijkheid en informatievoorziening. Voor Ruimte & Groen een mooi traject om gestalte te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

Ruimte & Groen Duurzaam en Energiek
Voor Ruimte & Groen is duurzaamheid niet zomaar een kreet! Het is onderdeel van onze bedrijfsfilosofie en ons hele werk is ervan doortrokken. Lees meer Concreet krijgt dit bijvoorbeeld gestalte in de toepassing van zonnepanelen op het platte dak van onze nieuwbouw waarmee we in een groot deel van onze energiebehoefte voorzien.

Scholen
Schoolomgevingen vormen een belangrijk werkgebied. Momenteel zijn wij oa betrokken bij het opstellen van inrichtingsplannen voor (school)omgevingen bij MFA Kapelle en Zoutelande, MFC Kortgene, maar ook verder van huis: de Rehobothschool te Barneveld en de Wittenbergschool te Scherpenzeel. Plannen waarin creativiteit en functionaliteit samengaan, rekening houdend met de specifieke wensen van de doelgroep en binnen het beschikbare budget. Bekijk onze projecten.

Opdrachten
De afgelopen periode hebben we o.a. de volgende projecten toe kunnen voegen aan onze opdrachtenportefeuille:
▪ Inrichtingsplan omgeving MFA Kapelle (omgeving gebouw en omringende parkruimte) - Gemeente Kapelle
▪ Inrichtingsplan Daktuin Annahof te St.Annaland
▪ Definitief Ontwerp inrichtingsplan duingebied Ouddorp Noord - Gemeente Goeree-Overflakkee / Natuurmonumenten
▪ Diverse beplantingsplannen en -bestekken - Gemeente Vlissingen
▪ Uitvoeringsvoorbereiding Boscompensatie Nolle-Westduin - Waterschap Scheldestromen
▪ Nieuwe Natuur Deesche Watergang, Grote Putting en Braakman 2e fase - Provincie Zeeland/SBB
▪ Uitwerking Landschappelijke accentuering en beleving Wallen van Sluis - Provincie Zeeland
▪ Opstellen herinrichtingsplan voormalige verzorgingsplaats A58 Arnemuiden - Rijkswaterstaat
▪ Opstellen inrichtingsplan Rehobothschool Barneveld & Wittenbergschool Scherpenzeel
▪ Landschaps/inrichtingsplannen tbv nieuwe landgoederen in de regio Zeeland en omstreken
▪ Modellenstudie tbv inrichting centrum Krabbendijke - Gemeente Reimerswaal
▪ inrichting binnentuinen - Ter Weel Krabbendijke
▪ Inrichting voormalige locatie Huize den Berg Goes
▪ Landschappelijke inpassingen en vereveningsvoorstellen bedrijven & campings
▪ Diverse Particuliere Tuinen

(Acquisitie naar aanleiding van deze vermeldingen wordt niet op prijs gesteld)

Een hartelijke groet van de ‘heren (en dames) van Borssele’:

Willem-Jan Joosse,
José Simonse,
Kees van den Berge,
Lea van Liere en
Miriam Maljaars-Hubregtse

---