---

De eerste crocussen en narcissen (´February Gold' voor de kenners) steken hun kopjes weer boven de grond. Nieuwsbodes die ons er op attenderen dat het voorjaar er weer aan komt. Ook Buro Ruimte&Groen heeft in deze eerste E-nieuwbrief van het jaar 2015 weer het nodige nieuws te melden.

Nieuw project
Momenteel wordt hard gewerkt aan het inrichtingsplan voor de buitenruimte van het nieuwe MultiFunctioneel Centrum (MFC) te Kortgene. Het gebouwontwerp is van RoosRos Architecten. In het gebouw komen een school, kinderopvang, gymzaal en dorpshuis naast nog eens 20 apartementen. Lees verder

Landschappelijke inpassingen
Het Zeeuwse landschap is uniek. Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom zorgvuldig ingepast worden in het landschap. Landschappelijke inpassing is een terugkerend item in ons werk. Daarbij komt regelmatig de vereveningsopgaaf ‘rood voor groen’ om de hoek kijken. De Provincie Zeeland eist bij investeringen in 'rood' een 'groene' tegenprestatie. In overleg met de initiatiefnemer zoeken wij een pasklare en haalbare oplossing waarmee een landschappelijke meerwaarde ontstaat die ook positief is voor het bedrijf zelf. Heeft u te maken met eisen ten aanzien van landschappelijke inpassing en/of verevening? Informeer naar de mogelijkheden! Wij denken graag met u mee…

Nieuwe projecten op onze website
Als u onze site regelmatig raadpleegt, merkt u dat er regelmatig nieuwe projecten worden toegevoegd. Kijk maar mee:
Mauritsbolwerk - Veere
Brede School Noorderpolder - Zierikzee
OMODA - Zierikzee
Duinparkings Waterdunen - Groede
Camping ´Lange Pacht´- Vlissingen
Dorpstuin - 's-Heerenhoek
Nimmerdor (woon- zorgcomplex) - Grijpskerke

Ruimte & Groen en MVO
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen denkt Buro Ruimte & Groen regelmatig (op vrijwillige basis) mee in projecten van stichtingen, overheden, scholen, etc. waar weinig of geen budget beschikbaar is. Deze projecten hebben meestal een grote maatschappelijke meerwaarde. Dichtbij huis vraagt momenteel het project ´Borssele400´ de aandacht. In 2016 bestaat de karakteristieke Borsselepolder 400 jaar en daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Het weer zichtbaar en beleefbaar maken van de historie op de plek waar de ´roots´ van het dorp liggen is de uitdaging waar wij voor staan. Samen met deskundigen wordt gewerkt aan een plan waarin ook de dorpsgemeenschap betrokken zal worden.

Ruimte & Groen en duurzaamheid
Bij de recente verbouwing hebben we het nodige geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo is alle verlichting gewijzigd in LED-verlichting. In de nabije toekomst willen we nog een stap verder gaan. Momenteel wordt nagedacht over het vertraagd afvoeren van regenwater door aanleg van een sedumdak en het uitbreiden van het aantal zonnepannelen. Streven is om hiermee in het gehele stroomverbruik van ons kantoor te voorzien.


Terugblik
OPENHUIS ligt weer al even achter ons. Wilt u nog even terugkijken? Dat kan op onze website

Opdrachtenportefeuille
De afgelopen periode hebben we o.a. de volgende projecten toe kunnen voegen aan onze opdrachtenportefeuille:
▪ Landschappelijke accentuering Wallen van Sluis - DLG/Provincie Zeeland.
▪ Inrichting percelen en duinbeek Duinzoom Renesse - DLG/Provincie Zeeland.
▪ Natuurontwikkeling DeHelle Schouwen - Gemeente Schouwen-Duiveland.
▪ Lepelaarseiland Borsselepolder - Natuurmonumenten.
▪ Ontwerpen en beplantingsplannen - diverse particuliere tuinen in Zeeland.
▪ Landschappelijke inpassing en verevening - tiental bedrijven in buitengebied Gem. Reimerswaal
▪ Landschappelijke inpassing zonnepanelenpark Rilland - Gemeente Reimerswaal
▪ Groenplan Zorgcentrum Duinoord - Marsaki/Zeeuwland
▪ Ontwerp buitenruimte ‘de Flat’  Kapelle - Cederhof/Marsaki
▪ Herinrichtingsvoorstel Cederbos Kapelle - Gemeente Kapelle
▪ Inrichtings- en beplantingsvoorstel landgoederen op Walcheren en Schouwen-Duiveland - particuliere opdrachtgevers
▪ Ontwerp buitenruimte MFC Kortgene - Marsaki/Gemeente Noord-Beveland
▪ Design & Construct projecten voor diverse aannemers in Zeeland

(Acquisitie naar aanleiding van deze vermeldingen wordt niet op prijs gesteld)

Een hartelijke groet van:

Willem-Jan Joosse,
Jose Simonse,
Kees van den Berge,
Paul Dorst,
Lea van Liere  en
Miriam Maljaars-Hubregtse

---